GRAJEWSKI, C. „Romeo i Julia” Piotra Czajkowskiego. W 400-lecie śmierci Wiliama Szekspira. Saeculum Christianum, v. 24, p. 228-236, 10 wrz. 2018.