Kozieł, P. (2018) „Stefan IV Młody- nieznana karta z dziejów relacji polsko-mołdawskich w XVI wieku”, Saeculum Christianum, 240, s. 106-118. doi: 10.21697/sc.2017.24.12.