Lewandowska, A. (2018) „Zjawiska niecodzienne, klęski elementarne i przemarsze wojsk w Wielkopolsce w XVII i XVIII w. i ich wpływ na funkcjonowanie klasztoru benedyktynek w Poznaniu w świetle Kronik Benedyktynek Poznańskich”, Saeculum Christianum, 240, s. 184-197. doi: 10.21697/sc.2017.24.18.