Grajewski, C. (2018) „«Romeo i Julia» Piotra Czajkowskiego. W 400-lecie śmierci Wiliama Szekspira”, Saeculum Christianum, 240, s. 228-236. doi: 10.21697/sc.2017.24.21.