Kozieł, P. „Stefan IV Młody- Nieznana Karta Z dziejów Relacji Polsko-mołdawskich W XVI Wieku”. Saeculum Christianum, T. 24, wrzesień 2018, s. 106-18, doi:10.21697/sc.2017.24.12.