Autor - szczegóły

Godlewski, Łukasz, Białystok, Polska

  • Vol 23 (2016) - Rozprawy i Artykuły
    SZLACHTA A DUCHOWIEŃSTWO NA SEJMACH W LATACH CZTERDZIESTYCH I PIĘĆDZIESIĄTYCH XVI WIEKU
    Abstrakt  PDF