Autor - szczegóły

Karczewski, Łukasz, WNHiS UKSW, Warszawa

  • Vol 25 (2018) - Rozprawy i Artykuły
    Arabska wiedza medyczna w praktyce i teorii – przeciwdziałanie zmęczeniu w czasie odbywania Ḥaǧǧu na podstawie wybranych przykładów z poradnika Qusṭā ibn Lūkā – zarys problematyki
    Abstrakt  PDF