Autor - szczegóły

Karczewski, Łukasz, WNHiS UKSW, Warszawa, Polska

  • Vol 24 (2017) - Rozprawy i Artykuły
    Męczeństwo za wiarę garnizonu z Gazy w okresie wczesnych podbojów muzułmańskich w świetle Opisu męczeństwa sześćdziesięciu męczenników z Gazy
    Abstrakt  PDF