Autor - szczegóły

Lewandowska, Ada, WNHiS UKSW, Warszawa, Polska

  • Vol 24 (2017) - Rozprawy i Artykuły
    Zjawiska niecodzienne, klęski elementarne i przemarsze wojsk w Wielkopolsce w XVII i XVIII w. i ich wpływ na funkcjonowanie klasztoru benedyktynek w Poznaniu w świetle Kronik Benedyktynek Poznańskich
    Abstrakt  PDF