Autor - szczegóły

Buława, Adam, WNHiS UKSW, Warszawa, Polska

  • Vol 22 (2015) - Rozprawy i Artykuły
    Teoria i praktyka. Weryfikacja umiejętności dowódczych absolwentów Polskiej Szkoły Wojskowej w Genui i Cuneo (1861-1862) podczas powstania styczniowego (1863-1864)
    Abstrakt  PDF
  • Vol 23 (2016) - Rozprawy i Artykuły
    „WĘGIERSKI ŚLAD”.Z WIOSNY LUDÓW (1848-1849) NA OBSZARZE KORONY ŚW. STEFANA DO POLSKIEGO POWSTANIA (1863-1863), CZ. I
    Abstrakt  PDF