Autor - szczegóły

Leszek, Adrian, Polska

  • Vol 22 (2015) - Sprawozdania i Komunikaty
    Sprawozdanie z konferencji naukowej Król Jan III Sobieski i Rzeczpospolita w latach 1674-1683, Warszawa, Muzeum Króla Jana III w W ilanowie, 21 października 2014 r.
    Szczegóły  PDF