Autor - szczegóły

Czyż, Anna Sylwia, WNHiS UKSW, Warszawa, Polska

  • Vol 24 (2017) - Rozprawy i Artykuły
    Kaplice św. Kazimierza i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy katedrze wileńskiej oczami karmelitanek bosych - nierozpoznane źródło z 1638 roku
    Abstrakt  PDF