Autor - szczegóły

Kowalska, Barbara, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa, Polska