Autor - szczegóły

Dżwigała, Bartłomiej, WNHiS UKSW, Warszawa, Polska

  • Vol 23 (2016) - Rozprawy i Artykuły
    „NEC TEMERE NEQUE INIUSTE, SED CONSULTO ET AEQUITATIS DUCTU IN HANC TERRAM TRANSVECTUS SUM” (GG II, 12) – LEGITYMIZOWANIE WŁADZY W GESTA GUILLELMI WILHELMA Z POITIERS
    Abstrakt  PDF
  • Vol 25 (2018) - Rozprawy i Artykuły
    The Place of the Saint Ladislaus’ Monarchy in the Medieval Europe according to the Western Chroniclers at the time of the First Crusade
    Abstrakt  PDF