Autor - szczegóły

Moisan-Jablonski, Christine, IHS UKSW, Warszawa, Polska

  • Vol 22 (2015) - Rozprawy i Artykuły
    Symbolika obrazu «Alegorii Bożej Opatrzności» z klasztoru Sióstr Wizytek w Krakowie
    Abstrakt  PDF