Autor - szczegóły

Milewski, Dariusz, WNHiS UKSW, Warszawa, Polska

  • Vol 22 (2015) - Rozprawy i Artykuły
    Dobre sąsiedztwo potwierdzone indygenatem – trzy przypadki hospodarów mołdawskich w XVII w
    Abstrakt  PDF
  • Vol 24 (2017) - Edycja Tekstów Źródłowych
    Materiały do dziejów stosunków gospodarczych poilsko-mołdawskich w połowie XVII w.
    Szczegóły  PDF