Autor - szczegóły

Marszalska, Jolanta Małgorzata, WNHiS UKSW, Warszawa, Polska

  • Vol 24 (2017) - Rozprawy i Artykuły
    Skryptoria klasztorne i średniowieczne ustawodawstwo cysterskie o książce
    Abstrakt  PDF