Autor - szczegóły

Dowgiało, Karol, Warszawa, Polska

  • Vol 22 (2015) - Rozprawy i Artykuły
    Charakterystyka zespołu archiwalnego „Konvento Polonia aktai” w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w W ilnie
    Abstrakt  PDF