Autor - szczegóły

Groszkowski, Marek

  • Vol 22 (2015) - Sprawozdania i Komunikaty
    Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Warszawa na przestrzeni dziejów, (Warszawa, UKSW 18 listopada 2015 r.)
    Szczegóły  PDF
  • Vol 23 (2016) - Sprawozdania i Komunikaty
    SPRAWOZDANIE Z ODBYWAJĄCYCH SIĘ W INH WNHiS IMPREZ O CHARAKTERZE NAUKOWYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016
    Szczegóły  PDF