Autor - szczegóły

Nowogórski, Przemysław, Warszawa, Polska

  • Vol 23 (2016) - Rozprawy i Artykuły
    NAJSTARSZE HEBRAJSKIE INSKRYPCJE ALFABETYCZNE (ANALIZA EPIGRAFICZNA)
    Abstrakt  PDF
  • Vol 25 (2018) - Rozprawy i Artykuły
    Najazd faraona Sziszaka/Szeszonka na Kanan. Relacja biblijna a źródła egipskie
    Abstrakt  PDF