Autor - szczegóły

Cizio, Tomasz

  • Vol 22 (2015) - Sprawozdania i Komunikaty
    Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji: Postawy decydentów wspólnot politycznych i kościelnych wobec wolności obywatelskich oraz wyznaniowych mieszkańców we wczesnonowożytnej Europie. Różnice i podobieństwa doświadczeń I RP i innych krajów, (Instytut Nauk Historycznych UKSW 27 listopada 2015 r.)
    Szczegóły  PDF