Autor - szczegóły

Grzebyk, Tomasz, Polska

  • Vol 25 (2018) - Rozprawy i Artykuły
    Historyczno-prawne uwarunkowania utworzenia przez Henryka VIII angielskiego Kościoła państwowego w 1534 r.
    Abstrakt  PDF