Autor - szczegóły

Celińska, Urszula

  • Vol 22 (2015) - Sprawozdania i Komunikaty
    Sprawozdanie z konferencji Kościół, kultura, polityka w Państwie pierwszych Piastów, (Instytut Nauk Historycznych UKSW, Warszawa i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 22-23 października 2015 r.)
    Szczegóły  PDF