Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 25 (2018) Księgozbiór parafii we Wrzawach w świetle wizytacji generalnej z 1748 roku Abstrakt   PDF
Tomasz Moskal
 
Vol 25 (2018) Kult świętych a zwycięstwa militarne pierwszych Piastów (od X do początków XIII w.) Abstrakt   PDF
Monika Juzepczuk
 
Vol 25 (2018) Listy Daniela Rupicha komendanta Neamț z listopada 1695 r. Przyczynek do rywalizacji Rzeczypospolitej o Mołdawię w okresie powiedeńskim Szczegóły
Marcin Markowicz
 
Vol 23 (2016) LISTY POLECAJĄCE SYDONIUSZA APOLINAREGO – DZIEDZICTWO TRADYCJI I WYZWANIE PRZEMIAN Abstrakt   PDF
Tomasz Skibiński
 
Vol 25 (2018) Losy Sakramentarza Tynieckiego podczas II wojny światowej Abstrakt   PDF
Katarzyna Sijka
 
Vol 25 (2018) Marszałek Wielki Koronny Stanisław Herakliusz Lubomirski wobec Sejmu 1683 roku i problemu wojny z portą osmańską Abstrakt   PDF
Zbigniew Hundert
 
Vol 24 (2017) Materiały do dziejów stosunków gospodarczych poilsko-mołdawskich w połowie XVII w. Szczegóły   PDF
Dariusz Milewski
 
Vol 24 (2017) Męczeństwo za wiarę garnizonu z Gazy w okresie wczesnych podbojów muzułmańskich w świetle Opisu męczeństwa sześćdziesięciu męczenników z Gazy Abstrakt   PDF
Łukasz Karczewski
 
Vol 25 (2018) Medieval Representation of the Legend of Saint Ladislaus in Comitatus Gömör Abstrakt   PDF
Ewa Szakalos
 
Vol 25 (2018) Najazd faraona Sziszaka/Szeszonka na Kanan. Relacja biblijna a źródła egipskie Abstrakt   PDF
Przemysław Nowogórski
 
Vol 23 (2016) NAJSTARSZE HEBRAJSKIE INSKRYPCJE ALFABETYCZNE (ANALIZA EPIGRAFICZNA) Abstrakt   PDF
Przemysław Nowogórski
 
Vol 24 (2017) Napoleońska epepeja polskich żołnierzy w twórczości Juliusza Kossaka Abstrakt   PDF
Oleg W. Szeremietiew
 
Vol 25 (2018) Nie tylko „O sztuce lekarskiej” w wybranych pismach Corpus Hippocraticum Abstrakt   PDF
Judyta Krajewska
 
Vol 23 (2016) NIEZNANE LISTY GRZEGORZA PIRAMOWICZA DO BARBARY Z DUNINÓW SANGUSZKOWEJ Z 1781 ROKU Szczegóły   PDF
Jolanta Marszalska
 
Vol 25 (2018) Noty proweniencyjne i właściciele ksiąg biblioteki klasztoru cysterek w Trzebnicy w świetle inwentarza Heleny Szwejkowskiej Abstrakt   PDF
Katarzyna Zielonka
 
Vol 24 (2017) O. Kasper Drużbicki SJ (1590-1662) i jego nauka o doskonałości chrześcijańskiej Abstrakt   PDF
Józef Mandziuk
 
Vol 22 (2015) O starości i jej uciążliwościach w Speculum naturale Wincentego z Beauvais (ok. 1194-1264) Abstrakt   PDF
Beata Wojciechowska
 
Vol 24 (2017) Obóz narodowy wobec koncepcji federacyjnej w czasie II wojny światowej Abstrakt   PDF
Dariusz Miszewski
 
Vol 23 (2016) ODRODZENIE NAMYSŁOWSKIEGO KLASZTORU FRANCISZKAŃSKIEGO W XVII WIEKU W ŚWIETLE PIERWSZEGO ROZDZIAŁU KRONIKI KONWENTU Abstrakt   PDF
Marcin Musiał
 
Vol 23 (2016) OPIS ŚWIĄTYNI MĄDROŚCI BOŻEJ W KONSTANTYNOPOLU PROKOPIUSZA Z CEZAREI – MIĘDZY HISTORIOGRAFIĄ A RETORYKĄ Abstrakt   PDF
Magdalena Garnczarska
 
Vol 24 (2017) Papiestwo a regnum piastowskie w latach ok. 965-973 Abstrakt   PDF
Paweł Latoszek
 
Vol 23 (2016) PAŁAC W PODHORCACH W LATACH 1865 –1939. STAN BADAŃ I POSTULATY BADAWCZE Abstrakt   PDF
Katarzyna Paduch
 
Vol 24 (2017) Polacy w Kanadzie w latach 1941-1953 Szczegóły   PDF
Jerzy Adam Radomski
 
Vol 25 (2018) Prace konserwatorskie i badania architektoniczne klauzury dawnego opactwa cysterskiego w Krzeszowie po drugiej wojnie światowej Abstrakt   PDF
Ewa Łużyniecka, Monika Dąbkowska
 
Vol 24 (2017) Prepozyci prepozytury Kraśnickiej Kanoników Regularnych Laterańskich od fundacji do reformy w 1628 roku Abstrakt   PDF
Kazimierz Łatak
 
51 - 75 z 121 elementów << < 1 2 3 4 5 > >>