Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 23 (2016) PRÓBY PRZEDZIERANIA SIĘ DROGĄ MORSKĄ PRZEZ NIEMIECKĄ BLOKADĘ POLSKIEGO WYBRZEŻA 1 IX 2 X 1939 ROKU Abstrakt   PDF
Piotr Sykut
 
Vol 23 (2016) PROJEKT ORGANIZACJI I FINANSOWANIA „WOJSKA JKM I RZPTEJ ZAPOROSKIEGO” Z 1683 ROKU – PRZYCZYNEK DO BADAŃ NAD FUNKCJONOWANIEM WOJSK KOZACKICH W STRUKTURACH SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ W DOBIE WOJNY Z IMPERIUM OSMAŃSKIM 1683–1699 Szczegóły   PDF
Zbigniew Hundert
 
Vol 24 (2017) Projekt wydania "Słownika biograficznego archeologów Polskich" Szczegóły   PDF
Stefan Karol Kozłowski, Karol Szymczak
 
Vol 25 (2018) Przepisy porządkowe i organizacja warszawskiej parafii ewangelicko-reformowanej w XIX wieku Abstrakt   PDF
Grzegorz Michalak
 
Vol 23 (2016) RAPTUS PUELLAE JAKO PRZESZKODA MAŁŻEŃSKA W DEKRECIE GRACJANA Abstrakt   PDF
Beata Wojciechowska
 
Vol 22 (2015) Regulacje w zakresie prawa karnego w Statucie Sochaczewskim z 27 kwietnia 1377 roku Abstrakt   PDF
Patrycja Ewa Herod
 
Vol 22 (2015) Relacja kroniki Stefana Ranatowicza CRL (1617-1694) na temat biogramów prepozytów klasztoru Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich Kongregacji Krakowskiej (od Konrada Alemana do Wiktoryna Wereszczyńskiego) Abstrakt   PDF
Małgorzata Pęgier
 
Vol 25 (2018) Relacje pomiędzy metropolitą Andrzejem Szeptyckim a ukraińską inteligencją Abstrakt   PDF
Adam Kubasik
 
Vol 22 (2015) Rzymskie dziedzictwo Rumunii – interpretacje i wykorzystanie propagandowe oraz naukowe Szczegóły   PDF
Mateusz Żmudziński
 
Vol 24 (2017) Skryptoria klasztorne i średniowieczne ustawodawstwo cysterskie o książce Abstrakt   PDF
Jolanta Małgorzata Marszalska
 
Vol 23 (2016) SKŁADNICE ZBIORÓW PRUSKIEJ BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ Abstrakt   PDF
Jarosław Robert Kudelski
 
Vol 22 (2015) Sprawozdanie z konferencji Kościół, kultura, polityka w Państwie pierwszych Piastów, (Instytut Nauk Historycznych UKSW, Warszawa i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 22-23 października 2015 r.) Szczegóły   PDF
Urszula Celińska, Milena Mierzejewska
 
Vol 23 (2016) SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ JARZMO LIGI ŚWIĘTEJ? – JAN III SOBIESKI I RZECZPOSPOLITA W LATACH 1684-1696 Szczegóły   PDF
Dariusz Milewskii
 
Vol 22 (2015) Sprawozdanie z konferencji naukowej Król Jan III Sobieski i Rzeczpospolita w latach 1674-1683, Warszawa, Muzeum Króla Jana III w W ilanowie, 21 października 2014 r. Szczegóły   PDF
Adrian Leszek
 
Vol 23 (2016) SPRAWOZDANIE Z ODBYWAJĄCYCH SIĘ W INH WNHiS IMPREZ O CHARAKTERZE NAUKOWYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Szczegóły   PDF
Marek Groszkowski
 
Vol 22 (2015) Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Warszawa na przestrzeni dziejów, (Warszawa, UKSW 18 listopada 2015 r.) Szczegóły   PDF
Marek Groszkowski
 
Vol 22 (2015) Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji: Postawy decydentów wspólnot politycznych i kościelnych wobec wolności obywatelskich oraz wyznaniowych mieszkańców we wczesnonowożytnej Europie. Różnice i podobieństwa doświadczeń I RP i innych krajów, (Instytut Nauk Historycznych UKSW 27 listopada 2015 r.) Szczegóły   PDF
Tomasz Cizio
 
Vol 25 (2018) St. King Ladislaus and the Council of Szabolcs (1092) Abstrakt   PDF
Szabolcs Szuromi
 
Vol 23 (2016) STAN BADAŃ NAD DZIEJAMI PUSZCZY KAMPINOWSKIEJ Abstrakt   PDF
Edgar Sukiennik
 
Vol 22 (2015) Stan wiedzy o początkach klasztoru cystersów w Henrykowie w dziejopisarstwie późnego średniowiecza oraz renesansu Abstrakt   PDF
Monika Michalska
 
Vol 24 (2017) Stefan IV Młody- nieznana karta z dziejów relacji polsko-mołdawskich w XVI wieku Abstrakt   PDF
Patryk Kozieł
 
Vol 25 (2018) Struktura zawodowa Płocka w świetle księgi ławniczej miasta za lata 1489-1517 Abstrakt   PDF
Waldemar Graczyk
 
Vol 22 (2015) Świętożyzna - presumed wife of Świętopełk I Abstrakt   PDF
Paweł Latoszek
 
Vol 25 (2018) Święty Władysław w Pułtusku Abstrakt   PDF
Radosław Lolo
 
Vol 22 (2015) Symbolika obrazu «Alegorii Bożej Opatrzności» z klasztoru Sióstr Wizytek w Krakowie Abstrakt   PDF
Christine Moisan-Jablonski
 
76 - 100 z 121 elementów << < 1 2 3 4 5 > >>