Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 23 (2016) SZLACHTA A DUCHOWIEŃSTWO NA SEJMACH W LATACH CZTERDZIESTYCH I PIĘĆDZIESIĄTYCH XVI WIEKU Abstrakt   PDF
Łukasz Godlewski
 
Vol 23 (2016) TEKSTY HIERONIMA, SEDULIUSZA SZKOTA I BEDY CZCIGODNEGO W BIBLIJNYCH KODEKSACH PŁOCKICH I NADMOZAŃSKICH Z XII W. PRÓBA PORÓWNANIA Abstrakt   PDF
Leszek Misiarczyk
 
Vol 22 (2015) Teoria i praktyka. Weryfikacja umiejętności dowódczych absolwentów Polskiej Szkoły Wojskowej w Genui i Cuneo (1861-1862) podczas powstania styczniowego (1863-1864) Abstrakt   PDF
Adam Buława
 
Vol 25 (2018) The figure of Saint Ladislaus in Hungarian Baroque Chants and Sermons Abstrakt   PDF
Norbert Medgyesy
 
Vol 25 (2018) The Place of the Saint Ladislaus’ Monarchy in the Medieval Europe according to the Western Chroniclers at the time of the First Crusade Abstrakt   PDF
Bartłomiej Dźwigała
 
Vol 25 (2018) The scientific examination of the herm and skull relic of Saint Ladislaus Szczegóły
Zoltán Lukácsi
 
Vol 23 (2016) TROSKA METROPOLITY ANDRZEJA SZEPTYCKIEGO O UKRAIŃSKICH EMIGRANTÓW W AMERYCE PÓŁNOCNEJ I POŁUDNIOWEJ Abstrakt   PDF
Adam Kubasik
 
Vol 24 (2017) Troska o chorych w klasztorach starożytnych w świetle wybranych reguł monastycznych Abstrakt   PDF
Tadeusz Kołosowski
 
Vol 22 (2015) Valentin Constantinov, Ţara Moldovei în cadrul relaţiilor internaţionale (1611-1634), Casa Editorială Demiurg, Iaşi 2014, ss. 304 Szczegóły   PDF
Dariusz Milewski
 
Vol 22 (2015) Węgry w publicystyce Romana Dmowskiego (na podstawie „Polityka polska i odbudowanie państwa”) Abstrakt   PDF
Michał Kowalczyk
 
Vol 25 (2018) Wykorzystanie publikacji francuskich przy realizacji nagrobków na cmentarzach Warszawy w latach 1840-1860. Wzornik Josepha Marty'ego Abstrakt   PDF
Marta Wiraszka
 
Vol 25 (2018) Wytyczne hetmana Wacława Rzewuskiego (1706-1779) dla służby pałacowej. Przyczynek do funkcjonowania rezydencji podhoreckiej w połowie XVIII wieku Abstrakt   PDF
Katarzyna Paduch
 
Vol 25 (2018) Wzajemne relacje Europy i świata Islamu w pracy o. Wiśniewskiego „Europa i islam w średniowieczu. Konfrontacja i współżycie Szczegóły
Tomasz Sińczak, Mateusz Wierzbowski
 
Vol 22 (2015) Z kart parafii unickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gródku w świetle osiemnastowiecznych wizytacji kościelnych Abstrakt   PDF
Janusz Adam Frykowski
 
Vol 24 (2017) Zaślubiny w Polsce średniowiecznej Abstrakt   PDF
Beata Wojciechowska
 
Vol 24 (2017) Zjawiska niecodzienne, klęski elementarne i przemarsze wojsk w Wielkopolsce w XVII i XVIII w. i ich wpływ na funkcjonowanie klasztoru benedyktynek w Poznaniu w świetle Kronik Benedyktynek Poznańskich Abstrakt   PDF
Ada Lewandowska
 
Vol 22 (2015) Ład międzynarodowy w ideologii Rycerskiego Zakonu Krzyża i Miecza w czasie drugiej wojny światowej Abstrakt   PDF
Dariusz Miszewski
 
Vol 25 (2018) „Mołdawska” nomenklatura partyjna w latach 1924-1941. Zarys problematyki Szczegóły
Marius Tărîţă
 
Vol 23 (2016) „NEC TEMERE NEQUE INIUSTE, SED CONSULTO ET AEQUITATIS DUCTU IN HANC TERRAM TRANSVECTUS SUM” (GG II, 12) – LEGITYMIZOWANIE WŁADZY W GESTA GUILLELMI WILHELMA Z POITIERS Abstrakt   PDF
Bartłomiej Dżwigała
 
Vol 24 (2017) „Romeo i Julia” Piotra Czajkowskiego. W 400-lecie śmierci Wiliama Szekspira Abstrakt   PDF
Czesław Grajewski
 
Vol 23 (2016) „WĘGIERSKI ŚLAD”.Z WIOSNY LUDÓW (1848-1849) NA OBSZARZE KORONY ŚW. STEFANA DO POLSKIEGO POWSTANIA (1863-1863), CZ. I Abstrakt   PDF
Adam Buława
 
101 - 121 z 121 elementów << < 1 2 3 4 5