Historia czasopisma

Pierwszy tom "Studia Ecologiae et Bioethicae" ukazał się w 2003 roku jako rocznik. Po sześciu latach tomy 7 i 8 ukazały się jako półroczniki, a od 2011 roku czasopismo jest kwartalnikiem - wydawanym przez Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W "Studia Ecologiae et Bioethicae" publikowane są oryginalne artykuły naukowe, recenzowane przez dwóch zewnętrznych recenzentów.