SEeB zostały zatwierdzone przez Norwegian Register

2022-04-22

Norwegian-Register3.pngDrodzy Przyjaciele SEeB!
Z radością informuję, że Studia Ecologiae et Bioethicae zostało zaakceptowane przez tzw. Norwegian Register. Otwiera to nas na autorów z Norwegii, dla których publikacja w SEeB będzie wysoko punktowana przez norweskie Ministry of Education and Research.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Sadowski
Redaktor Naczelny SEeB

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP