SEeB zaakceptowane przez DOAJ

2021-05-14

DOAJ-small.JPGZ radością informujemy, że 10 maja 2021 r. czasopismo naukowe Studia Ecologiae et Bioethicae (SEeB) zostało zaakceptowane do indeksacji przez prestiżowe repozytorium czasopism naukowych - Directory of Open Access Journals (DOAJ). Cieszymy się, że repozytorium, które indeksuje ponad 16 600 wiodących czasopism naukowych ze 126 krajów, doceniło wysoki poziom merytoryczny i edytorski naszego czasopisma. Mamy nadzieję, że nasza obecność w DOAJ zwiększy wskaźnik cytowań i międzynarodową rozpoznawalność SEeB.

Redakcja

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP