SEeB zaakceptowane przez ERIH Plus

2021-06-25

Erih-Plus.jpg

Drodzy Przyjaciele SEeB!

25 czerwca 2021 r. czasopismo Studia Ecologiae et Bioethicae (SEeB) zostało zaaprobowane przez prestiżowe repozytorium czasopism naukowych ERIH Plus. Cieszymy się z docenienia wysokiej jakości merytorycznej naszego czasopisma oraz wysokich standardów redakcyjnych. Mamy nadzieję, że nasza obecność w ERIH  Plus zwiększy liczbę cytowań i międzynarodową rozpoznawalność SEeB.

Przy tej okazji chciałbym serdecznie podziękować członkom Redakcji, Rady Naukowej, recenzentom oraz naszym zagranicznym i polskim współpracownikom za ich pomoc i wsparcie w pracach na rzecz podnoszenia jakości czasopisma. Dzięki ich zaangażowaniu udało się stworzyć wokół naszego czasopisma środowisko życzliwych i pomocnych osób.

ks. Ryszard F. Sadowski
redaktor naczelny SEeB

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP