[1]
Babicki, Z. 2021. Idea zrównoważonego rozwoju w świetle encykliki papieża Franciszka Fratelli tutti. Studia Ecologiae et Bioethicae. 19, 2 (cze. 2021), 29-40. DOI:https://doi.org/10.21697/seb.2021.19.2.03.