(1)
Prokopowicz, A.; Romanowski, J. Zanik Stanowisk Rozrodczych Kumaka Nizinnego (Bombina Bombina) Na Terenie Powiśla Łomiankowskiego. seb 2016, 14, 93-103.