(1)
Pastuszek, I. Peter Singer, Jim Mason, Etyka a To, Co Jemy, przekład Elżbieta De Lazari, Pod Redakcją językową Doroty Bojarskiej-Lis I Krystyny Podhajskiej, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2012, Stron 472. seb 2016, 13, 223-228.