(1)
Babicki, Z. Idea zrównoważonego Rozwoju W świetle Encykliki papieża Franciszka Fratelli Tutti. seb 2021, 19, 29-40.