(1)
Uchmański, J.; Niczyporuk, S. Przejawy I Przyczyny Altruizmu U zwierząt. seb 2021, 19, 85-100.