Ganowicz-Bączyk, A. (2016). Narodziny i rozwój etyki środowiskowej. Studia Ecologiae Et Bioethicae, 13(4), 39-63. https://doi.org/10.21697/seb.2015.13.4.02