Ciążela, A. (2016). Postrzeganie osób dbających o środowisko przez młodych Polaków. Studia Ecologiae Et Bioethicae, 13(4), 65-84. https://doi.org/10.21697/seb.2015.13.4.03