Kobyliński, A. (2016). Aspekty etyczno-prawne legalizacji eutanazji na świecie w latach 2000-2015. Studia Ecologiae Et Bioethicae, 13(4), 85-114. https://doi.org/10.21697/seb.2015.13.4.04