Prokopowicz, A., & Romanowski, J. (2016). Zanik stanowisk rozrodczych kumaka nizinnego (Bombina bombina) na terenie Powiśla Łomiankowskiego. Studia Ecologiae Et Bioethicae, 14(2), 93-103. https://doi.org/10.21697/seb.2016.14.2.06