Niedek, M., & Krajewski, K. (2021). Problematyka marnowania żywności w Polsce a kształtowanie wzorca zrównoważonej konsumpcji. Studia Ecologiae Et Bioethicae, 19(2), 17-28. https://doi.org/10.21697/seb.2021.19.2.02