Babicki, Z. (2021). Idea zrównoważonego rozwoju w świetle encykliki papieża Franciszka Fratelli tutti. Studia Ecologiae Et Bioethicae, 19(2), 29-40. https://doi.org/10.21697/seb.2021.19.2.03