Waszczuk, J., Konowaluk-Nikitin, H., & Pawłowicz-Sosnowska, E. (2021). Kształtowanie nawyków prozdrowotnych u dzieci w młodszym wieku szkolnym w kontekście edukacji sustensywnej. Studia Ecologiae Et Bioethicae, 19(2), 55-61. https://doi.org/10.21697/seb.2021.19.2.05