Jastrzębska, E. (2021). Ruch B Corp wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju w dobie pandemii COVID-19 – wybrane polskie przykłady. Studia Ecologiae Et Bioethicae, 19(2), 63-75. https://doi.org/10.21697/seb.2021.19.2.06