Uchmański, J., & Niczyporuk, S. (2021). Przejawy i przyczyny altruizmu u zwierząt. Studia Ecologiae Et Bioethicae, 19(2), 85-100. https://doi.org/10.21697/10.21697/seb.2021.19.2.08