BABICKI, Z. Idea zrównoważonego rozwoju w świetle encykliki papieża Franciszka Fratelli tutti. Studia Ecologiae et Bioethicae, v. 19, n. 2, p. 29-40, 30 cze. 2021.