UCHMAŃSKI, J.; NICZYPORUK, S. Przejawy i przyczyny altruizmu u zwierząt. Studia Ecologiae et Bioethicae, v. 19, n. 2, p. 85-100, 30 cze. 2021.