Ciążela, Ariadna. 2016. „Postrzeganie osób dbających O środowisko Przez młodych Polaków”. Studia Ecologiae Et Bioethicae 13 (4), 65-84. https://doi.org/10.21697/seb.2015.13.4.03.