Kobyliński, Andrzej. 2016. „Aspekty Etyczno-Prawne Legalizacji Eutanazji Na świecie W Latach 2000-2015”. Studia Ecologiae Et Bioethicae 13 (4), 85-114. https://doi.org/10.21697/seb.2015.13.4.04.