Prokopowicz, Adam, i Jerzy Romanowski. 2016. „Zanik Stanowisk Rozrodczych Kumaka Nizinnego (Bombina Bombina) Na Terenie Powiśla Łomiankowskiego”. Studia Ecologiae Et Bioethicae 14 (2), 93-103. https://doi.org/10.21697/seb.2016.14.2.06.