Babicki, Zbigniew. 2021. „Idea zrównoważonego Rozwoju W świetle Encykliki papieża Franciszka Fratelli Tutti”. Studia Ecologiae Et Bioethicae 19 (2), 29-40. https://doi.org/10.21697/seb.2021.19.2.03.